Eyeliner

Bij deze behandeling wordt in feite een mooie, strakke eyeliner boven de wimperrand gepigmenteerd. Dit gaat altijd in combinatie met de wimperrand techniek (Infralash eyeliner).

Uitleg van de behandeling

Stap 1:

We zorgen dat u comfortabel ligt op de behandeltafel en dat u zich op uw gemak voelt. Daarna worden de ogen bekeken en wordt de gewenste vorm eyeliner getekend. Dit doen we door middel van een oogpotlood. Ook kunnen er nog eventuele vragen gesteld worden over de behandeling.

Indien u een verdoving wenst bij de behandeling, is dit helaas niet mogelijk. Dit komt doordat er dicht bij de ogen gepigmenteerd wordt, waardoor een verdovende crème gemakkelijk in het oog terecht kan komen.

Stap 2:

Nu gaan we de behandeling starten. De behandeling wordt uitgevoerd met een automatisch handstuk die een kleine naald voort beweegt in uw wimperrand en net iets hierboven. De eyeliner wordt zo geschaduwd in de huid en er wordt een dimensie in de wimperrand gecreëerd.

Na minimaal 6 à 8 weken wordt er een nabehandeling ingepland. Bij deze behandeling wordt de eyeliner bijgewerkt waar het pigment niet goed heeft gepakt en de vorm wordt eventueel bijgewerkt. Sommige type huiden hebben een eventuele 2e nabehandeling nodig. Deze wordt minimaal 12 weken na de eerste behandeling uitgevoerd. Een 2e  nabehandeling komt zelden voor.